Trang web Rich-ter.vn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người dùng. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện này.

Điều khoản sử dụng

Bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm.

Bạn không được:

  • Xóa, thay đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi.
  • Sử dụng trang web của chúng tôi để vi phạm quyền của bất kỳ người nào.
  • Sử dụng trang web của chúng tôi để gửi hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào là bất hợp pháp, độc hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, khiêu dâm, vi phạm quyền riêng tư hoặc vi phạm pháp luật.
  • Sử dụng trang web của chúng tôi để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa và mã, đều thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba đã cấp phép cho chúng tôi. Bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng thông tin trên trang web của chúng tôi là chính xác hoặc đầy đủ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Sự thay đổi

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Email: [email protected]

Bản quyền

Các điều khoản và điều kiện này được sở hữu và bảo vệ bởi Công ty TNHH Thiết bị vệ sinh Richter. Việc sử dụng trái phép các điều khoản và điều kiện này có thể vi phạm luật bản quyền và các luật khác.

Thêm các điều khoản và điều kiện cụ thể

Bạn có thể thêm các điều khoản và điều kiện cụ thể cho trang web của mình, chẳng hạn như các điều khoản về thanh toán, bảo hành và vận chuyển. Bạn nên tham khảo ý kiến luật sư để đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện của bạn tuân thủ luật pháp.

Dưới đây là một số ví dụ về các điều khoản và điều kiện cụ thể mà bạn có thể thêm vào:

  • Điều khoản thanh toán: Điều khoản này sẽ giải thích cách khách hàng có thể thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ của bạn.
  • Điều khoản bảo hành: Điều khoản này sẽ giải thích chính sách bảo hành của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ của bạn.
  • Điều khoản vận chuyển: Điều khoản này sẽ giải thích cách bạn vận chuyển các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Bạn có thể thêm các điều khoản và điều kiện cụ thể này vào cuối trang “Điều khoản và điều kiện” của mình. Bạn cũng có thể liên kết đến các điều khoản và điều kiện cụ thể từ trang “Điều khoản và điều kiện” của mình.

Giỏ hàng
Yêu thích
Sản phẩm đã xem
So sánh sản phẩm (0 Sản phẩm)
So sánh sản phẩm
So sánh sản phẩm
Danh mục