Trang web Rich-ter.vn coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn:

 • Truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi
 • Đăng ký tài khoản
 • Đặt hàng
 • Liên hệ với chúng tôi

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên và thông tin liên hệ của bạn
 • Thông tin thanh toán của bạn
 • Thông tin về lịch sử mua hàng của bạn
 • Thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Xử lý đơn đặt hàng của bạn
 • Liên hệ với bạn về đơn đặt hàng của bạn
 • Cải thiện trang web của chúng tôi
 • Gửi cho bạn các thông tin cập nhật và khuyến mãi

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi được bạn đồng ý. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mình, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và dịch vụ lưu trữ
 • Các cơ quan chính phủ nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi hành vi của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn. Chúng giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình và cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể chọn không nhận các thông tin cập nhật và khuyến mãi từ chúng tôi. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Email: [email protected]

Sự thay đổi đối với chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Email: [email protected]

Bản quyền

Chính sách bảo mật này được sở hữu và bảo vệ bởi Công ty TNHH Thiết bị vệ sinh Richter. Việc sử dụng trái phép chính sách bảo mật này có thể vi phạm luật bản quyền và các luật khác.

Giỏ hàng
Yêu thích
Sản phẩm đã xem
So sánh sản phẩm (0 Sản phẩm)
So sánh sản phẩm
So sánh sản phẩm
Danh mục